Ceny služeb

První hodina 400 Kč
Další 300 Kč

Například:
Ceny jsou včetně DPH

Domácnosti platí maximálně 2.000 Kč na den

Nelze-li z nějakého důvodu stanovit cenu hodinovou sazbou, stanoví se dohodou

Poradenství a zaškolení

Hodina 200 Kč, pokud se jedná o samostatnou službu

Pravidelná údržba

Ceny této služby se neřídí hodinovou sazbou, ale jsou předmětem písemné dohody (smlouvy)