Instalace software

Software jsou programy. Základním programem (souborem programů) je operační systém.Ten vytváří prostředí, ve kterém mohou fungovat ostatní programy. Pokud nefunguje dobře systém, nefungují dobře ani ostatní programy. Instalaci operačního systému by měl provádět odborník.

Instalace operačních systémů

Instaluji operační systémy Windows určené pro domácnosti a kanceláře:
Windows 95, 98, Millenium, 2000, XP

Instalace ostatních programů

Instaluji další programy a ovladače zařízení, podle potřeb uživatelů