Virová bezpečnost

Mnoho uživatelů se domnívá, že po nainstalování antivirového programu, se do počítače nemohou dostat žádné viry nebo paraziti. Bohužel mohou. Záleží na okolnostech. Nikdo nechce riskovat ztrátu důležitých dat nebo odcizení citlivých informací.

Preventivní kontroly počítačů

Jsou důležité pro včasné varování
Jsou nutné pro bezchybný chod systému
Jsou nezbytné pro ochranu vašich dat

Léčení napadených počítačů

Pokud je rozsah nákazy malý a nejsou zasažené důležité soubory operačního systému, lze počítač vyléčit. Pokud je napadení počítače rozsáhlé nebo jsou infikované důležité systémové soubory, je nejlepším řešením nová instalace operačního systému